Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Účetní novinky

České účetnictví, IFRS a US GAAP

Daňové novinky

Přímé a nepřímé daně

Právní novinky

Novely a přehledy

Dotace a investiční pobídky

Novinky z oblasti grantů
a dotací

Deloitte analytika

Česko v datech: Analýza českých letišť

Mezinárodní lety: Lidí přibývá na Ruzyni, ostatní letiště soupeří s odlivem cestujících

Tuzemskými letišti prošlo v roce 2016 celkem 13,75 milionu lidí, což představuje 7% nárůst oproti předchozímu roku. Nad 13 milionů se počet odbavených cestujících vyšplhal vůbec poprvé od chvíle, kdy se na přelomu let 2008 a 2009 objevily první příznaky ekonomické krize. Spolu s návratem zahraničních turistů ze zemí, které se zotavují z krize, se v roce 2016 vyrovnaly i počty příletů a odletů. Ty byly prakticky totožné, zatímco mezi lety 2012 a 2015 pravidelně převládali lidé, kteří z Česka odlétali.

 

Největší letiště u nás - to v pražské Ruzyni, pojmenované po Václavu Havlovi - loni odbavilo 13 074 517 cestujících, což oproti roku 2015 znamená téměř 9% nárůst. Nejvíce lidí z Česka i do Česka létá tradičně během letních měsíců, což se projevuje i na číslech z pražského letiště. Během toho vůbec nejvytíženějšího měsíce - července 2016 - tu odbavili 1,45 milionu lidí, za jediný rekordní den (17. červenec) prošlo branami letiště celkem 52 616 cestujících). Denní průměr za celý rok přitom tvoří jen 35 tisíc lidí. Více na www.ceskovdatech.cz.

Naše studie

Deloitte real index

Deloitte real index: Jak se vyvíjí skutečné ceny bytů v ČR?

Ve druhém čtvrtletí roku 2017 vzrostly skutečné ceny prodaných bytů v České republice o 2,7 % na celkem 49 800 Kč/m2. Největší nárůst cen (6,4 %) zaznamenal Olomoucký kraj. Pouze v Ústeckém kraji, kde jsou byty dlouhodobě nejlevnější, ceny mírně klesly (o 1 %) na 11 800 Kč/m2. Podívejte se do studie.

Ekonomické vyhlídky Davida Marka

Jak postupovat při analýze nezaměstnanosti?

Jak postupovat při analýze nezaměstnanosti?

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

 

Někdy je možná obtížné zorientovat se v termínech a statistikách, které ekonomové „chrlí“ ohledně míry nezaměstnanosti. Podívejme se na ni blíže.

 

Matoucí může být existence dvou podobných ukazatelů. Míru nezaměstnanosti publikuje Český statistický úřad na základě výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu publikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a zdrojem jsou informace z úřadů práce. Oba ukazatele pochází z jiného zdroje dat a metodicky jsou jinak sestaveny, proto se liší a v čase mohou občas divergovat.

 

Před hodnocením situace na trhu práce je vhodné základní data sezónně očistit. Existuje celá řada statistických metod, které se k tomu používají (Tramo/Seats, X-12 Arima). Například ve 2. čtvrtletí letošního roku dosahovala míra nezaměstnanosti 3,0 procenta, sezónní složka činila minus 0,1 procenta, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti tedy byla 3,1 procenta.

 

Dalším postupem při analýze je rozklad na cyklickou a strukturální složku. K tomuto účelu je potřeba modelovat cyklickou složku v závislosti na mezeře výstupu. Aktuálně je cyklická složka míry nezaměstnanosti záporná a dosahuje minus 0,5 procenta. Strukturální nezaměstnanost by tedy měla činit 3,6 procenta. Její část tvoří tzv. frikční nezaměstnanost. Zahrnuje ty, kteří jsou dočasně bez práce při přechodu z jedné firmy do druhé. Jde o krátkodobou formu strukturální nezaměstnanosti, která obvykle činí několik málo desetin procenta. Na konci rozkladu je dlouhodobá strukturální nezaměstnanost. Podle její výše můžeme usuzovat na reálnou situaci na trhu práce a na ni by měla reagovat politika vlády.

 

V české ekonomice aktuálně není problém nezaměstnanost, jak je patrné z výše uvedeného rozkladu a konkrétních čísel. Strukturální nezaměstnanost dosahuje zhruba 190 tisíc osob, vyjádřeno v absolutním měřítku. Počet volných pracovních míst činí téměř 200 tisíc. Práce je dost. Chybí však lidé.

Semináře a webcasty

Přehled chystaných akcí

 

Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte ZDE.

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.