Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Korunku ke korunce aneb jak Češi střádají

Máme zlaté ruce, jsme skvělí muzikanti. A ještě jednu věc máme my Češi společnou - umíme si perfektně závidět. A právě tuto naši krásnou vlastnost se Česko v datech rozhodlo přiživit svou aktuální analýzou. Společně se totiž zaměříme na to, kolik mají Češi, Moravané a Slezané peněz, jak se jejich disponibilní důchod liší podle jednotlivých krajů, kam své úspory ukládají nebo kolik mají platebních karet a jak často s nimi platí. Takže jestli se chcete utvrdit v tom, že váš soused je na tom líp (a jistě si to nezaslouží), pokračujte ve čtení na www.ceskovdatech.cz.

Firmy chtějí více investovat do výzkumu a vývoje. Na trhu ale chybí kvalifikovaní pracovníci

Více než 80 % společností v České republice plánuje letos vynaložit na výzkum a vývoj vyšší částku (45 %), nebo stejnou jako loni (36 %). V horizontu dvou let by větší sumu investovaly v případě, kdyby mohly využít různé druhy finančních podpor (58 %), nebo pokud by měly k dispozici více kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců (65 %). Takových odborníků je ale na tuzemském trhu stále málo. Vyplývá to ze studie Daňová a grantová podpora činnosti výzkumu a vývoje, kterou už počtvrté vydala společnost Deloitte.

 

Více informací naleznete na www.deloitte.com/cz/vyzkum-vyvoj.

 

Česká imigrační politika jen stěží drží krok s požadavky trhu

Podle aktuální globální imigrační studie společnosti Deloitte (Global Immigration Study) vyplývá, že český imigrační proces, který v průměru trvá 12 týdnů, je v Evropské unii jeden z nejpomalejších. Zpracování žádosti trvá delší dobu jen v Itálii, zatímco v polovině zemí, které se průzkumu zúčastnily, včetně Velké Británie, Belgie, Austrálie a Číny, zabere méně než jeden měsíc. Studie se každé dva roky zaměřuje na migrační formality v Evropské unii pro vysoce kvalifikované občany třetích zemí. Letos poprvé evropský průzkum srovnává imigrační režimy pro vysoce kvalifikované cizince také s režimy v některých významných zemích po celém světě. Celkově se průzkumu zúčastnilo 38 zemí.

 

Závěry celé studie naleznete zde.

 

Private equity: Důvěra investorů v regionu mírně klesla

Z průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že pouze 7 % respondentů očekává, že dojde v oblasti private equity ve střední Evropě ke zlepšení ekonomických vyhlídek. Odhady jsou přitom skeptičtější než na jaře, kdy se toto číslo blížilo čtvrtině (24 %). Zhoršení situace v následujícím období předpokládá ani ne třetina dotázaných, což nasvědčuje tomu, že se hospodářství v regionu stabilizuje. Co do růstu HDP je na tom ale střední Evropa stále nejlépe, ve třetím čtvrtletím se navíc očekává růst ve výši 2,9 %.

 

Celá studie s názvem Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey je ke stažení zde.

Green Frog Award: Nejlepší zprávu o CSR v ČR má VEOLIA, postupuje do regionálního kola

Nejlepší zprávu o trvale udržitelném rozvoji, environmentální politice a CSR v České republice má společnost Veolia Česká republika. Rozhodla o tom nezávislá porota složená z předních odborníků na trvale udržitelný rozvoj a CSR. Společnost Veolia Česká republika tak postupuje do regionálního kola, kde může získat hlavní ocenění Green Frog Award ve střední Evropě. Výsledky budou známy v průběhu prosince 2016.

 

„Odborná porota u zprávy o společensky odpovědných aktivitách společnosti Veolia ocenila zejména to, že má jasnou a srozumitelnou strategii, zakládá se na jasně nastavené a definované měřitelnosti sledovaných ukazatelů a propojuje jednotlivé finanční a nefinanční údaje. Report porotu zaujal i svým velmi pěkným grafickým zpracováním,“ uvedla Lenka Neuvirtová, ředitelka v oddělení auditu společnosti Deloitte, která vede iniciativu zaměřenou na trvale udržitelný rozvoj.

 

 

Na snímku zleva: Gabriela Labíková, CSR a marketingová koordinátorka společnosti Deloitte, Tereza Karbanová, manažerka CSR a komunikace společnosti Veolia a Lenka Neuvirtová, ředitelka v auditním oddělení společnosti Deloitte, která vede iniciativu zaměřenou na trvale udržitelný rozvoj.

 

Více informací o soutěži Green Frog Award naleznete zde.

 

Kulatý stůl s Hospodářskými novinami: Nová metodika pro zprávu o udržitelnosti

Věděli jste, že od roku 2017 bude platit nová metodika pro vydávání zprávy o společenské odpovědnosti (CSR)? V nějaké formě již řada firem podobnou zprávu zveřejňuje, nyní bude zákonem určená základní struktura. Více v tématu, které jsme připravili ve spolupráci s Hospodářskými novinami (HN). Redakční dvoustranu si můžete prohlédnout i v PDF formátu. Připravili jsme pro Vás i video sestřih z diskuse na toto téma, který můžete zhlédnout zde.

 

Světlé a stinné stránky průmyslové velmoci

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

 

Pokud chcete vyhrát mistrovství světa, nebo alespoň regionální přebor ve veslování, běh na deset kilometrů nebo lezení na obtížnost, budete muset mít talent a propotit litry potu v tréninku. S ekonomikou je to stejné. O výkonnosti hospodářství rozhodují její „talenty“ (geografické a geologické podmínky, historická zkušenost, sousedé, apod.) a „trénink“ (konkurenceschopnost).

 

Česká republika je nejprůmyslovější ekonomikou Evropy. V žebříčku zemí podle podílu průmyslu na přidané hodnotě v loňském roce je sice na prvním místě Irsko, ovšem jen díky metodickým změnám. Řada globálních firem se při hledání nejnižšího zdanění uchýlila do Irska, například formou daňové inverze (sloučení s irskou firmou a přijetí irského daňového domicilu). Irský statistický úřad letos změnil pohled na zahrnování těchto firem do irských statistik, a díky tomu se z roku na rok podíl průmyslu zvýšil z 23 na 39 procent. Česká republika není daňovým rájem a statistika podílu průmyslu na přidané hodnotě je stabilní na 32 procentech. Pro srovnání, v celé Evropské unii činí podíl průmyslu na přidané hodnotě 19 procent.

 

Často se otevírá diskuze, zda je dobře, nebo špatně, že je v české ekonomice vysoký podíl průmyslu. Správná není ani jedna odpověď. Nebude-li se hospodářská politika vměšovat do struktury ekonomiky, například selektivními investičními pobídkami nebo sektorovými daněmi, najde si vhodnou strukturu sama. Bohužel tomu tak není a občas si některá vláda myslí, že je chytřejší než ostatní. Příkladem budiž první verze investičních pobídek v České republice, která zvýhodnila zpracovatelský průmysl. Pokušení sektorových daní naštěstí české vlády prozatím odolaly.

 

Výhodou vysokého přílivu investic do průmyslu bylo rychlé snížení nezaměstnanosti po jejím zvýšení v průběhu transformace české ekonomiky ze socialismu na tržní hospodářství. Z předrevoluční doby zdědila česká ekonomika spoustu pracovních sil s kvalifikací a praxí v průmyslových oborech. Zavedení investičních pobídek pro investory do průmyslu v kombinaci se vstupem do EU, který výrazně zvýšil poptávku a výrobní příležitosti, vedly k rychlému zapojení těchto pracovních sil, aniž by to ale vyžadovalo hlubší strukturální reformy trhu práce, školství či systému daní a sociálních dávek.

 

Nevýhodou českého průmyslu je relativně nízká přidaná hodnota, kterou vytváří. Podíl hrubé přidané hodnoty k hodnotě celkové produkce, obdoba hrubé marže na úrovni celé ekonomiky, dosahuje 39 procent, což je nejnižší hodnota v EU po Lucembursku a Maltě, které vzhledem ke specifikům svých ekonomik pro nás nejsou vhodným měřítkem. Průměrná hodnota hrubé marže na úrovni celé EU přitom činí 49 procent. Jedním z oborů, který stahuje Českou republiku nejen pod průměr, ale prakticky na dno žebříčku zemí podle hrubé marže, je zpracovatelský průmysl, kde tento parametr činí pouze 27 procent. Protože na mzdy a firemní zisky lze zpravidla použít pouze vytvořenou přidanou hodnotu, souvisí s nízkou hrubou marží také relativně nízké mzdy v porovnání s jinými zeměmi. Výsledkem „průmyslové“ politiky je tedy ekonomika s nízkou nezaměstnaností, bohužel ovšem také s relativně nízkými mzdami.

 

Další nevýhodou vysokého podílu průmyslu je vyšší citlivost ekonomiky na změnu vnějších ekonomických podmínek, neboť většina průmyslových odvětví je citlivější na změny poptávky než služby. Pokud například eurozóna zaznamená pokles HDP o 1 procento, českou ekonomiku to poznamená snížením HDP zhruba o 1,4 procenta. Podobně jsou na tom výše zmiňované Irsko a další země s nadprůměrným podílem průmyslu jako například Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Pobaltí či Finsko. Logickou odpovědí na zvýšenou kolísavost ekonomiky by měla být dostatečná připravenost hospodářské politiky na zmírňování výkyvů, tj. především vyšší disciplínu fiskální politiky, která se však bohužel chová naopak často procyklicky. Diskuzi je možné rozšířit nejen o vyšší cyklické kolísání, ale také riziko hluboké strukturální krize odvětví (viz. Detroit).

 

Další potenciální nevýhodou vysokého podílu průmyslu je riziko nahraditelnosti lidské práce robotizací. Jistě, můžeme vršit argumenty na obou stranách diskuze, uvádět příklady, kdy automatizace uvolnila pracovní sílu k tvořivějším činnostem, pokud je ovšem náš průmysl především „montovna“, potom toto riziko nelze podceňovat.

 

Být průmyslovou zemí má své výhody i nevýhody. Navíc není průmysl jako průmysl, stejně jako není auto jako auto. Česká ekonomika má průmyslový „talent“ a aktuálně i dobrou „kondici“ tohoto odvětví (konkurenceschopnost). Tak to ovšem nemusí být navěky.

Od listopadu Deloitte najdete také v Hradci Králové

Podnikáte v Hradci Králové nebo Pardubicích a hledáte firmu, která by vám pomohla s daněmi nebo právním poradenstvím? Pak vás bude zajímat, že Deloitte právě v Hradci Králové otevřel novou pobočku, která se zaměří na poskytování daňových a právních služeb pro klienty nejen z tohoto města, ale i Pardubic.

 

PrahaPlzeňBrnoOstrava, a od listopadu ještě Hradec Králové. Tím je výčet našich poboček v České republice kompletní.

 

Stavte se. V Hradci Králové nás najdete v ulici Náměstí 28. října 20/2.

Designblok 2016

 

Pokud máte rádi design a módu, mohlo by se vám líbit naše video z letošního Designbloku, jehož jsme byli partnerem.

 

 

Získali jsme hlavní cenu v soutěži Kariérní stránky 2016

Společnost Deloitte získala první místo v soutěži o nejlepší kariérní stránky, které jsou dostupné na webové adrese JsmeDeloitte.cz. Ve druhém ročníku soutěže Kariérní video a Kariérní stránky roku 2016, kterou pořádala Recruitment Academy, zvítězila mezi 30 přihlášenými firmami. Porota hodnotila především schopnost webových stránek zaujmout cílovou skupinu, celkovou kreativitu a autenticitu. Na webových stránkách JsmeDeloitte.cz pracoval interní tým odborníků z Deloitte Digital.

 

„Kariérní stránky JsmeDeloitte.cz jsme od samého začátku chtěli pojmout zcela jinak, než tomu bylo doposud. Snažili jsme se především odklonit od zavedených pravidel a obsah pojmout co nejvíce autenticky. Postavit prezentaci na skutečných příbězích našich kolegů a zájemce o práci u nás jednoduše a neformálně provést karierní cestou z pohledu začínajícího zaměstnance. Těší nás, že se naše osobní a výstižné pojetí kariérních stránek zaujalo nejen absolventy, ale i odborníky z HR marketingu,“ uvedla Martina Schiestlová, personální ředitelka společnosti Deloitte.

 

„Webové stránky představují pouze vrchol ledovce služeb v oblasti digitálního HR, které poskytujeme našim zákazníkům. Klíčovým je návrh celého ekosystému prezentace společnosti, provázáním na její hodnoty, doplněním o vhodnou komunikaci a kampaně, včetně efektivního interního fungování během jednotlivých kroků náborového procesu. Výsledkem je uživatelská spokojenost pro uchazeče, personalisty, odborníky ve společnosti a větší efektivita pro personální ředitele “ dodal Petr Viktora, partner v oddělení digitálních služeb společnosti Deloitte.

 

Více podrobností se dozvíte zde.

Maňana pro mě neexistuje, říká Diana Rádl Rogerová, nová vedoucí partnerka Deloitte ČR

Diana Rádl Rogerová se jako první žena stane od 1. prosince 2016 vedoucí partnerkou společnosti Deloitte v ČR. Řídit tak bude 30 partnerů v české kanceláři Deloitte, mezi kterými je jedna další žena. "V poradenství převažují muži už od nižších pozic, což je dané tím, že mezi kandidáty je většina mužů. Naopak v auditu a v daňovém poradenství převažují ženy, ovšem jen na nižších pozicích," popisuje Diana Rádl Rogerová. Nedostatek žen ve vyšším managementu je podle ní způsobený ženskou povahou a slabou podporou ve společnosti. Více o ní a jejích názorech v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny.

 

Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte ZDE.

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.