Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Kdo (si) hraje, nezlobí: Jak jsou na tom Češi s počítačovými hrami a videohrami?

Od spojování barevných bonbonů po fotbalovou Ligu mistrů, od Tetrisu ke studené válce. V současnosti asi neexistuje téma, které by nebylo zpracováno v počítačové hře (znáte tu, kde se jeden hráč snaží v roli otce uhlídat své dítě, zatímco druhý hráč se v kůži dítěte snaží co nejrychleji zabít za pomoci volně položených předmětů a kuchyňských spotřebičů?). Kdo u nás ale všechny ty hry hraje? A jak jsme na tom v porovnání s Mekkou videoher USA? Přerušte na moment Solitaire a podívejte se na další analýzu Česka v datech!

 

Čtěte více na http://www.ceskovdatech.cz/clanek/37-kdo-si-hraje-nezlobi-jak-jsou-na-tom-cesi-s-pocitacovymi-hrami-a-videohrami/

 

videohry

Zkušenosti firem s kontrolním hlášením

Podle březnového průzkumu společnosti Deloitte mezi 237 zástupci firem zvládlo termín odevzdání kontrolního hlášení k 25. únoru 100 % respondentů. Příprava však vyžadovala vysokou administrativní zátěž. Přípravou tohoto nového výkazu pětina (21 %) dotázaných strávila více než tři pracovní dny, jeden až tři pracovní dny se kontrolním hlášením zabývalo 39 %, méně než jeden den třetina (32 %) a méně než jednu hodinu jen 8 % společností.

 

„Mezi největší problémy při vyplňování kontrolního hlášení dotázané firmy uváděly problém s evidenčními čísly dokladů (57 %). Řada plátců evidovala do konce roku jednotlivé přijaté doklady pod vlastními pořadovými čísly a evidenční číslo dokladu dodavatele neměla vůbec v systému. Jak uvedla polovina (50 %) dotázaných, druhý nejčastější problém souvisel s datem povinnosti přiznat daň u dokladů na vstupu. Opět se jednalo o údaj, který plátci ve svém systému do konce roku 2015 neevidovali. Většina společností musela provést řadu úprav ve svých systémech,“ uvedla Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte. „Evidence výše uvedených nových polí způsobuje další administrativní zátěž při účtování každé jednotlivé přijaté faktury,“ dodává Jaroslav Beneš, senior manažer v daňovém a právním oddělení Deloitte.

 

Více o kontrolním hlášení naleznete na: www.kontrolni-hlaseni-snadno.cz nebo na www.taxcube.cz.

 

SMART Stavebnictví - jaro 2016

Nové vydání časopisu o stavebnictví, developmentu a investicích přináší kromě tradičního výsledkového servisu také výsledky průzkumu mezi odbornou veřejností v oblasti udržitelného rozvoje, výstavby a investic do nemovitostí v Praze, rozhovor s předním realitním makléřem Sergem Borensteinem, informace o vývoji rezidenčního trhu, ohlédnutí za Fórem českého stavebnictví a právní a daňové novinky, včetně novely stavebního zákona.

 

Aktuální číslo ke stažení zde.

Deloitte develop index

Vývoj indexu nabídkových cen bytů v developerských projektech potvrdil nárůst cen nových bytů v Praze, a to o 1,2 % oproti konci roku 2015. Průměrná nabídková cena za nový pražský byt v prvních dvou měsících roku 2016 dosáhla v průměru na 72 300 Kč za m2. Vyplývá to z aktuálního vydání Deloitte develop indexu, který každé dva měsíce analyzuje stav nabídky pražského developerského trhu a sleduje vývoj nabídkových cen prodávaných bytů.

 

Nejvíce za první dva měsíce letošního roku vzrostly ceny bytových jednotek určených k prodeji v městském obvodu Prahy 4, a to o více než 5 %. Naopak největší pokles nabídkových cen bytů byl zaznamenán v rámci Prahy 7, kde průměrná nabídková cena klesla v dvouměsíčním porovnání o více než 3 %. Proti průměru roku 2014 vzrostla průměrná nabídková cena nových volných bytů v Praze o více než 11 %.

 

Více informací najdete na www.deloitte.com/cz/develop-index.

 

Deloitte real index

V loňském roce se v Praze a dalších krajských městech prodaly byty za více než 70 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 15 %. Vyplývá to z nového Deloitte real indexu, který mapuje skutečné prodejní ceny bytů. Údaje jsou založeny na datech portálu Cenovamapa.org, který zpracovává informace o skutečných prodejních cenách přímo z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí.

 

Kromě celkového objemu prodejů rostly v roce 2015 také průměrné ceny bytů, a to meziročně o 6 %. Průměrná cena bytu prodaného ve 4. čtvrtletí 2015 ve všech krajských městech včetně Prahy byla 41 800 Kč/m2. Nejdráže se prodávaly byty v developerských projektech, a to v průměru za 55 800 Kč/m2, naopak nejlevnější byly byty v panelových domech, kde m2 vyšel na 30 700 Kč/m2.

 

Další podrobnosti si přečtěte na www.deloitte.com/cz/real-index.

Základní nepodmíněný příjem

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

 

V poslední době se v odborném i denním ekonomickém tisku ve světě několikrát objevily zmínky o konceptu základního nepodmíněného příjmu (basic income). Nejde o myšlenku nijak novou, poprvé je připisována Thomasi Painemu, jednomu z Otců zakladatelů USA. Nicméně nyní se tato myšlenka dosává do popředí díky technologickému pokroku a obavám, že digitální technologická revoluce nahradí velkou část lidské práce stroji.

 

Základní příjem by měla být sociální dávka, stejně velká pro každého bez ohledu na výši příjmu či majetku, která by nahradila dnes existující státní sociální systémy. Podporu tento nápad nachází v levé i pravé části politického spektra. Levicově orientovaným ekonomům se zamlouvá možnost omezit příjmovou nerovnost ve společnosti, zejména v okamžiku, kdy se prohlubuje propast mezi příjmy z vlastnictví kapitálu a mzdami. Na druhé straně politická spektra bodují jiné vlastnosti základního příjmu, administrativní jednoduchost a zamezení vysokého (někdy i více než 100procentního) marginálního zdanění při přechodu z nezaměstnanosti do práce, kdy dnes obvykle člověk sice začne dostávat mzdu, ztratí ale dávku v nezaměstnanosti a další sociální dávky.

 

Na světě již existuje několik experimentů se základním příjmem. Například vlády Aljašky a Macaa posílají svým občanům ve formě jednotně vysokého transferu každoročně. Experiment se základním příjmem probíhal v letech 2008-2009 v Namibii. Další pilotní projekty běží od roku 2011 v Indii. V Evropě se první pilotní projekt tohoto typu připravuje ve Finsku. V jistém slova smyslu má alespoň částečně zaveden základní příjem celá řada zemí, včetně České republiky. Sleva na dani na poplatníka je do jisté míry ekvivalentem základního příjmu.

 

Jak by dopadlo zavedení základního příjmu v České republice? Pokud bychom nahradili všechny sociální příspěvky a dávky, přičetli celkovou hodnotu uplatněné slevy na dani a to celé vydělili počtem obyvatel České republiky, dostali bychom se k částce 79 554 korun. Měsíčně by tedy na jednoho člověka připadalo 6 630 korun.

 

Pokud bychom aspirovali na zamezení riziko chudoby, musel by být základní příjem podstatně vyšší. Hranice chudoby bývá obvykle definována jako 60 procent mediánu mezd. To aktuálně vychází na 13 423 korun měsíčně na osobu, tedy zhruba dvojnásobek základního příjmu při současných možnostech rozpočtu. Celkové náklady by se při takto vysokém základním příjmu vyšplhaly na 1,7 bilionu korun ročně a k jejich pokrytí by se celkové daně musely zvýšit na 54 procent HDP ze současných 34 procent HDP. Pro informaci: nejvyšší celkové zdanění na světě je nyní v Dánsku, kde složená daňová kvóta činí 49 procent HDP.

Pomáháme začínajícím podnikatelům

Společnost Deloitte ve spolupráci s Prague Startup Centre spustila pilotní projekt, jehož cílem je pomoci akcelerovat byznys startup společností prostřednictvím uplatnění jejich inovativních řešení. Díky synergii mezinárodní poradenské společnosti a Prague Startup Centre bude prioritou pro startupy v ČR vytvářet silné partnerské a investorské vazby. Deloitte má již za sebou úspěšné projekty na podporu byznysu startupům pro Alidea, CleverMaps, CZ Bric, Elon Medical, Reporting.cz či Sithold.

 

„Jde o zcela jedinečný pilotní projekt, díky kterému propojujeme know-how mezinárodní poradenské společnosti a zavedené aliance na podporu byznysu. S podobným konceptem máme v zahraničí velmi dobré zkušenosti. Začínajícím podnikatelům a firmám pomůžeme nalézt vhodné uplatnění jejich inovativních řešení u našich klientů a vytipovat vhodné oblasti inovací, zároveň pomůžeme s přípravou byznys plánu či prezentací pro investory,“ říká Radek Muška, senior manažer v oddělení poradenských služeb Deloitte.

 

Obsahem spolupráce je rovněž hledání obchodního potenciálu, nastavení obchodních vztahů se zákazníky či prodejními kanály, vyhledávání investorů samostatně či za využití členských společností Deloitte, stejně tak asistence startupu při realizované transakci.

 

Více na informací naleznete zde.

 

Deloitte je odborným garantem CFO kongresu

Zveme Vás na 5. ročník výročního setkání pro finanční ředitele nazvaného CFO kongres, který se uskuteční dne 18.5. 2016 v reprezentativních prostorách České národní banky v Praze. Více informací včetně registrace naleznete zde: www.cfocongress.cz.

 

Green Frog Award

Nejlepší zprávu o CSR aktivitách ve střední Evropě má Plzeňský Prazdroj

 

Ocenění za nejlepší firemní zprávu o udržitelnosti ve středoevropském regionu putuje do České republiky. Vůbec poprvé obsadila první příčku česká firma, konkrétně Plzeňský Prazdroj. Následují polská Bank Zachodni a chorvatská ropná společnost INA – Industrija nafte. Mezinárodní porota v soutěži Green Frog Award, kterou již popatnácté pořádala společnost Deloitte, hodnotila celkem 76 firemních zpráv ze 7 středoevropských zemí.

 

Nezávislá porota se rozhodla zvolit Zprávu o trvale udržitelném rozvoji pro rok 2015 společnosti Plzeňský Prazdroj za nejlepší zprávu o CSR aktivitách ve střední Evropě.

 

Více informací o soutěži Green Frog Award naleznete zde.

 

Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte ZDE.

Podnikatelé, firmy i odborná veřejnost opět po roce diskutuje o kvalitě legislativy a jejím dopadu na český byznys – posedmé v rámci ankety Zákon roku. Do ankety, které se pravidelně účastní stovky zástupců firem z českého byznysu, jsou nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí.

 

Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a odbornou veřejností o kvalitě právních předpisů. Sedmý ročník prestižní ankety realizuje advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. V loňském roce zvítězila novela zákona o zaměstnanosti a živnostenského zákona, která pro podnikatele zavedla měně administrativy a snížila minimální výši pokuty.

 

Mezi nominacemi na Zákon roku 2015 jsou:

 

  • Transparentnost nakládání s veřejnými prostředky (Registr smluv)

  • Zelená malým a středním podnikům (diferenciace povinností novelou zákona o účetnictví)

  • Veřejné zakázky odpovědně, ale také realisticky (drobná zlepšení zákona o veřejných zakázkách)

  • Realističtější podmínky čerpání investičních pobídek (novela zákona o investičních pobídkách a o daních z příjmů)

  • Data veřejných orgánů ke komerčnímu využití (novela zákona o svobodném přístupu k informacím)

 

Více informací v tiskové zprávě nebo na http://www.zakonroku.cz/.

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.