Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Miliardy pro Česko: Jak jsou na tom naše okresy a podniky z hlediska evropských dotací

Pro Českou republiku bylo na období 2007-2013 z tematických a regionálních operačních programů vyčleněno v přepočtu přes 750 mld. korun. Chcete si takovou částku lépe představit? Mohli byste si za ni pořídit například 2 163 553 Octavií v základní výbavě. Když byste je poté seřadili za sebe, vytvořily by kolonu tak dlouhou, že by stála z Prahy až do Madridu.

 

Zajímá vás, jaká část z této sumy připadla příjemcům ve vašem okolí? A které operační programy se podílí největší měrou na financování malých a velkých podniků? Podívejte se na nové analýzy Česka v datech.

České ekonomice se bude nadále dařit, čeká ji nicméně zpomalení růstu

Česká ekonomika v roce 2016 bude pokračovat v růstu, nicméně nejspíše neudrží vysoké tempo loňského roku. Po očekávaném zvýšení HDP o 4,7 procenta v roce 2015 dojde v letošním roce ke zpomalení růstu na 2,5 procenta. Průměrné tempo růstu české ekonomiky by v letech 2017-2021 mělo dosahovat 2,2 procenta. S ohledem na silné ekonomické vazby České republiky na eurozónu, která patrně i nadále poroste poměrně pomalým tempem, bude těžké dosahovat výrazně rychlejšího růstu. Vyplývá to z nové ekonomické analýzy, kterou vypracovala společnost Deloitte.

 

Zásadními faktory vývoje HDP v příštím roce by měly být mírný růst v eurozóně, nízké ceny komodit ve světě, pokračující velmi uvolněná měnová politika ČNB, a mírně pozitivní fiskální impuls vzhledem ke schváleným parametrům státního rozpočtu na rok 2016.

 

Celá studie s názvem Výhled české ekonomiky na rok 2016 je k dispozici zde.

 

Největší celosvětoví maloobchodní prodejci udrželi růst tržeb

Podle studie společnosti Deloitte s názvem Global Powers of Retailing 2016: Navigating the new digital divide (v překladu Světové velmoci odvětví maloobchodu v roce 2016: Zdolávání nové digitální propasti), 250 největších maloobchodních prodejců na světě dosáhlo ve finančním roce 2014 celkového příjmu ve výši 4,5 bilionu amerických dolarů, což představuje stabilní růst o 4,3 procenta oproti 4,1 procentům v roce 2013. Pro odvětví, které relativně nedávno, tj. v roce 2011, zaznamenalo pokles tržeb, je to pozitivní signál. Situace není ovšem napříč jednotlivými regiony vyvážená – prodejci v Severní Americe, v severní Africe a na Blízkém východě zažívají z hlediska tržeb růst, zatímco v asijsko-pacifickém regionu, Evropě a Latinské Americe se potýkají s klesajícím tempem růstu.

 

Žebříček nejbohatších fotbalových klubů sestavený společností Deloitte uvádí 20 nejlepších klubů, jejichž příjmy přesáhly rekordních 5 miliard liber

Nový, v pořadí již 19. žebříček nejbohatších fotbalových klubů sestavený poradenskou společností Deloitte (Deloitte Football Money League) uvádí, že v minulé sezóně mělo 20 klubů s největšími příjmy zisky ve výši 6,6 miliardy eur (5 miliard liber), což oproti předchozímu roku představuje 8% nárůst.

 

Již pojedenácté v řadě stojí v čele žebříčku společnosti Deloitte Real Madrid, s celkovými výnosy za sezónu 2014/2015 dosahujícími 577 mil. eur (439 mil. liber). K tomuto růstu přispěly zejména komerční výnosy, které oproti předcházející sezóně vzrostly o 22,7 mil. eur. Příjmy ze vstupného rovněž vzrostly o 9,1 mil. eur, avšak příjmy z přenosů se v dané sezóně propadly o 4,3 miliony eur.  

 

Celý žebříček společnosti Deloitte “Deloitte Football Money League” najdete na: www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup.

 

Průzkum názorů IT ředitelů – 4. ročník – prosinec 2015

Z průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že přestože IT ředitelé po celém světě, včetně České republiky, shodně považují inovace a růst za hlavní priority v podnikání, investice do těchto oblastí jsou velmi omezené. Významnější investice do nově se objevujících technologií realizuje pouze 15 % z dotázaných ředitelů IT; 16 % z rozpočtů určených na vývoj IT technologií se zaměřením na inovace a růst podnikání rozhodně nebude stačit. Přečtěte si více v našem shrnutí nebo si stáhněte celou zprávu.

Nový ročník ankety Zákon roku zahájen

Zasílejte tipy na nejlepší legislativní počin roku!

 

Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery vyhlašuje již 7. ročník ankety Zákon roku, ve které české firmy a podnikatelé vybírají nejlepší legislativní počin roku. Do ankety Zákon roku 2015 mohou být nominovány právní předpisy přijaté v uplynulém kalendářním roce s významným dopadem na podnikatelské prostředí.

 

O nominacích v  anketě„Zákon roku" máte možnost rozhodnout i Vy, pokud do konce února 2015 na webové stránce www.zakonroku.cz vyplníte formulář, a zašlete nám tak svůj tip!

 

Z Vašich tipů bude vybírat odborná nominační rada, která připraví konečných pět nominací. Začátkem března 2016 proběhne zveřejnění nominací, o kterých pak budou až do poloviny května 2016 hlasovat podnikatelé a odborná veřejnost v ČR. Konečné výsledky oznámíme na webových stránkách a prostřednictvím mediálních partnerů začátkem června 2016.

 

Více o celé anketě naleznete na www.zakonroku.cz. V případě zájmu si můžete stáhnout závěrečnou zprávu z předchozího ročníku, která je ke stažení zde.

(Ne)zaměstnanost v české ekonomice

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

Na český trh práce se občas snáší kritika, že je málo pružný, tj. pracovní síla málo mobilní napříč regiony či obory. Z mezinárodních srovnání je však patrné, že fungování českého trhu práce je velmi dobré. Aktuálně má v rámci Evropské unie nižší míru nezaměstnanosti pouze Německo. Absolutní zaměstnanost, míra zaměstnanosti a míra ekonomické aktivity (podíl pracovních sil vůči populaci ve věkové skupině 15-64 let) jsou aktuálně nejvyšší v novodobé historii České republiky.

 

Míra nezaměstnanosti po sezónním očištění podle dat ČSÚ klesla na 4,7 procenta. Vzhledem k tomu, že se ekonomika díky rychlému růstu v posledních čtvrtletích již nejspíše pohybuje nad svým dlouhodobě udržitelným potenciálem, je i míra nezaměstnanosti nižší než skutečná strukturální nezaměstnanosti ve smyslu NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemployment). Na základě modelu odhadujícího pro českou ekonomiku parametr Okunova zákona (tj. relaci HDP a nezaměstnanosti, resp. mezerou výstupu a cyklickou složkou nezaměstnanosti) lze odhadnout, že se strukturální nezaměstnanost aktuálně pohybuje kolem 5,5 procenta.

 

Tuto strukturální nezaměstnanost lze dále rozčlenit na frikční nezaměstnanost, tj. krátkodobou nezaměstnanost spojenou s obvyklými pohyby na trhu práce (sezónní propuštění a nabírání zaměstnanců, absorpce čerstvých absolventů škol a učilišť, apod.), a dlouhodobou nezaměstnanost. Podle dat Eurostatu dosahovala dlouhodobá nezaměstnanost (lidé bez práce rok a déle) v České republice v loňském roce 2,5 procenta, tedy zhruba polovinu strukturální nezaměstnanosti. Velmi dlouhodobá nezaměstnanost (lidé bez práce 2 roky a déle) činila 1,5 procenta. V EU jako celku dosahuje dlouhodobá nezaměstnanost 4,7 procenta, velmi dlouhodobá nezaměstnanost 2,9 procenta. Nicméně najdou se země, které by mohly být pro Českou republiku inspirací ke snížení strukturální, resp. dlouhodobé nezaměstnanosti, ještě níže. Například Švédsko, Dánsko či Rakousko.

 

Pozitivní informací je také fakt, že se dlouhodobě daří zvolna snižovat regionální rozdíly na trhu práce. Regionální variační koeficient spočítaný z dat MPSV o podílu nezaměstnaných v jednotlivých okresech České republiky loni dosáhl hodnoty 0,30, zatímco před deseti lety činil 0,40.

 

Jedním z hlavních problémů českého trhu práce je „past nezaměstnanosti/neaktivity“ vznikající interakcí daní zatěžujících práci a systému sociálních dávek. Pokud je daňové zatížení práce příliš vysoké a sociální systém příliš štědrý, motivace nezaměstnaného k hledání zaměstnání se logicky snižuje. Při některých kombinacích typu rodiny (podle počtu dětí) a výši mzdy dopadá Česká republika v mezinárodních srovnáních OECD či Eurostatu poměrně špatně. Přes jinak celkově příznivé hodnocení českého trhu práce je patrné, že místo usínání na vavřínech je stále prostor ke zlepšení.

 

Semináře a webcasty pořádané společností Deloitte ZDE.

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.