Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Průzkum v oblasti výzkumu a vývoje

Největší problém v aktuálním systému podpory výzkumu a vývoje je v daňové nejistotě u posuzování dotací nebo daňových odpočtů finančními či jinými úřady. Shodla se na tom třetina oslovených firem, které se zúčastnily v pořadí již 3. průzkumu Deloitte a Technologické agentury České republiky (TA ČR) probíhajícího v první polovině tohoto roku.

 

Mezi dalšími problémy byly nejčastěji zmiňovány nejasné prováděcí instrukce pro podmínky způsobilosti nákladů včetně způsobu jejich kalkulace, toto uvedlo 21 % respondentů. Podle 16 % respondentů je velkým problémem obecně identifikace činností, které splňují podmínky výzkumu vývoje pro uplatnění v dotacích nebo daňovém odpočtu.
 

Celá studie s názvem Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje je ke stažení na: www.deloitte.com/cz/vyzkum-vyvoj.

 

 

Známe výsledky žebříčku CE Technology Fast 50

Vítězem letošního žebříčku o nejrychleji rostoucí technologickou firmu v regionu střední a jihovýchodní Evropy (Deloitte Technology Fast 50) se stala česká firma Simplity, která poskytuje poradenské služby a řešení pro datové sklady a Business Intelligence (BI). Druhé místo mezi tuzemskými firmami obsadila Zentity, která vyvíjí mobilní aplikace pro finanční či telekomunikační společnosti a na třetím místě se umístila INVEA-TECH, výrobce komplexních síťových řešení. Vyplývá to z aktuálního žebříčku Technology Fast 50, který sleduje 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

Žebříček, který již 16. rokem sestavuje společnost Deloitte, vychází z porovnání tržeb technologických společností za poslední čtyři roky. Letos se v něm umístily firmy z 9 zemí - z Bulharska, České republiky, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Srbska.

 

Informace o projektu Deloitte Technology Fast 50, včetně výsledků loňských ročníků, a podmínkách soutěže jsou k dispozici na www.deloitte.com/fast50ce.

5. Deloitte SheXO - Designblok15

5. Setkání dámského klubu Deloitte SheXO se konalo v rámci letošního Designbloku, pražského festivalu designu a módy.

 

 

Mzdy z krátkodobého i dlouhodobého pohledu

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

Řadu let trvalo, než se česká ekonomika vypořádala s následky finanční krize. Teprve letos překročí HDP ve stálých cenách úroveň dosaženou v roce 2008. Při rychlém růstu ekonomiky (+4,3 procenta meziročně ve 3. čtvrtletí) se logicky o slovo hlásí také zaměstnanci, resp. odborové svazy, které je zastupují. V příštím roce patrně tempo růstu mezd znatelně zrychlí. Co to bude pro ekonomiku znamenat? Jak si stojí české mzdy ve srovnání s ostatními zeměmi? Jaký dlouhodobý trend lze vysledovat (a očekávat)?

 

Dynamika mezd má své cyklické (krátkodobé) a strukturální (dlouhodobé) faktory. Při analýze cyklického vývoje je potřeba vzít do úvahy strnulost mezd (to je ostatně klíčový prvek převládajícího neokeynesiánského paradigmatu). Zatímco mzdy jsou relativně strnulé a málokdy se stane, aby nominální mzdy klesaly, firemních zisky jsou podstatně kolísavější. Tato skutečnost vedla k tomu, že během recese klesal podíl firemních zisků na hrubé přidané hodnotě a naopak rostl podíl mezd. Je vcelku logické, že při zlepšení ekonomické situace budou firmy, resp. jejich majitelé, tíhnout k tomu, aby nejdříve rostly firemní zisky a relace mezd a zisků se vrátila či alespoň přiblížila předkrizovým poměrům. Nicméně dříve či později bude stejně logický požadavek ze strany zaměstnanců, resp. odborových svazů, na to, aby začaly růst i mzdy.

 

V české realitě se tato skutečnost promítla následujícím způsobem. V roce 2007 podíl náhrad zaměstnancům (hrubé mzdy + soc. pojistné placené zaměstnavateli) na hrubé přidané hodnotě dosahoval 43 procent. Během dvou recesí krátce po sobě mzdy sice příliš nerostly, firemní zisky ovšem klesaly, a podíl náhrad zaměstnancům do roku 2013 vystoupal na 45 procent hrubé přidané hodnoty. Zlepšení ekonomické situace loni a letos pomohlo ke zlepšení hospodářských výsledků firem a podíl náhrad zaměstnancům klesl na současných 44 procent. Při aktuálních mzdových požadavcích na příští rok a předpokládaném růstu zaměstnanosti se v příštím roce patrně objem mezd zvýší více než HDP, resp. přidaná hodnota v běžných cenách a podíl mezd při rozdělování přidané hodnoty stoupne.

 

Kromě tohoto cyklického kolísání v rozdělování vytvořené přidané hodnoty mezi mzdy a firemní zisky, bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet tato relace dlouhodobě. Prozatím je patrný vzestupný trend, což může být odrazem růstu podílu kvalifikovanější práce, změnami ve struktuře ekonomiky (každé odvětví je jinak náročné na práci, resp. kapitál), anebo relativní vzácnosti kapitálu a práce (pokles strukturální nezaměstnanosti činí práci „vzácnější“, a tedy dražší. Naopak kapitál je v současné době relativně levný, firmy jako celek disponují značným objemem vlastního kapitálu a dluhový kapitál je díky nízkým úrokovým sazbám také levný).

 

Růst mezd a zvyšování podílu práce při rozdělování vytvořené přidané hodnoty nemusí být problém, bude-li doprovázen adekvátním zvyšováním produktivity práce. Přestože se postupně podíl nákladů na práci na přidané hodnotě zvyšuje, jednotkové mzdové náklady, klíčový parametr cenové konkurenceschopnosti zahrnující oba aspekty – produktivitu a mzdy, se příliš nemění. Za posledních 10 let se jednotkové mzdové náklady v České republice zvýšily pouze o 0,6 procenta, zatímco v eurozóně stouply o 1,6 procenta.

 

V neposlední řadě je potřeba vzít do úvahy hospodářskou politiku, konkrétně nastavení daňového systému. Snížení implicitního zdanění práce by pomohlo firmám i zaměstnancům. Umožnilo by zvýšení mezd, aniž by to ohrozilo konkurenceschopnost firem a ekonomiky. Podíl sociálního pojistného tvoří v České republice 24 procent celkových nákladů práce. Vyšší je jejich podíl jen v Belgii, Estonsku, Francii, Itálii.

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.