Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Průzkum zaměřený na důvěru v oblasti Private Equity

 

Důvěra investorů v soukromý kapitál (Private Equity) v regionu střední Evropy opět roste. Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Deloitte s názvem Deloitte Private Equity Confidence Survey vidí respondenti po menším propadu v minulém průzkumu budoucnost daného regionu optimisticky. 

 

„Respondenti vnímají ekonomickou situaci příznivěji, což mělo na tento ukazatel vždy pozitivní vliv. Může to být způsobeno i tím, že se Evropská centrální banka uchýlila k dalšímu uvolnění měnové politiky formou kvantitativního uvolňování. Třetina zainteresovaných odborníků se domnívá, že dluhopisové trhy budou vykazovat vyšší likviditu. Tento údaj je oproti loňsku více než dvojnásobný,“ uvedl k výsledkům Garret Byrne, partner společnosti Deloitte, který je vedoucím pro oblast soukromého kapitálu ve střední Evropě a dodal: „Těší nás, že 43 % respondentů očekává v budoucích měsících nárůst počtu uzavřených obchodů. Téměř třetina respondentů vnímá ekonomickou situaci optimističtěji a očekáváme, že poskytovatelé půjček dají k dispozici více peněz. Myslíme si, že trh zaznamená v budoucnu větší aktivitu. Lidé v něj mají větší důvěru.“

 

Poprvé za dobu existence průzkumu obchodníci v regionu Střední Evropy očekávají, že svůj čas v příštím půlroce rovnou měrou rozdělí mezi získávání finančních prostředků (30 %), řízení portfolia (33 %) a nové investice (37%). „Záměr získávat finanční prostředky je v současnosti nejvyšší za dobu existence výzkumu. Trh pohání místní banky, které podporují místní podniky, proto očekáváme, že institucionální investoři nebudou mít mnoho vysoce kvalitních příležitostí v oblasti středních podniků,“ dodal Garret Byrne.

 

Celá studie s názvem Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey je dostupná na www.deloitte.com/ce-private-equity-confidence.

 

 

Spuštěna registrace do nového ročníku Deloitte Technology Fast 50

 

Společnost Deloitte vyhlásila již 16. rokem po sobě soutěž o nejrychleji rostoucí technologickou firmu ve střední a jihovýchodní Evropě. Stejně jako v minulosti se malé a středně velké firmy z technologického sektoru mohou hlásit do tří kategorií – hlavní žebříček Technology Fast 50, Vycházející hvězdy a Velká pětka. Novinkou oproti loňským ročníkům je skutečnost, že v hlavní kategorii Technology Fast 50 je nutná historie firmy jen poslední čtyři roky (dříve pět let). Registrace potrvá dva měsíce (do 15. července 2015), vyhlášení výsledků proběhne ve druhé polovině října 2015.

 

Informace o projektu Deloitte Technology Fast 50, včetně výsledků loňských ročníků, a podmínkách soutěže jsou k dispozici na www.deloitte.com/fast50ce.

V anketě Zákon roku 2014 o nejlepší legislativní počin v loňském roce zvítězila na základě hlasování podnikatelů, firem a odborné veřejnosti novela zákona o zaměstnanosti a živnostenském podnikání, která pro podnikatele zavedla měně administrativy a snížila minimální výši pokuty. Těsně na druhém místě se za touto novelou umístila novela daňového řádu, která zavedla možnost prominutí penále a úroku z prodlení. Vyplývá to z výsledků šestého ročníku ankety Zákon roku, který pořádala advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. Letošního hlasování se zúčastnilo 424 významných firem českého byznysu.

 

Podnikatelská veřejnost se zároveň velkou většinou shodla na potřebě zavedení jednotného data pro účinnost legislativních změn dotýkajících se podnikání – v hlasování o nejhorší legislativní počin loňska (Paskvil roku) podnikatelé poukázali na negativní vliv, jaký má na podnikání komplikovanost daňových předpisů a jejich řešení na poslední chvíli (tři sazby DPH a reverse charge DPH).

 

Výsledky ankety Zákon roku 2014

 

Zákon roku 2014 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí

%

1.

Méně administrativy a omezení (zákon o zaměstnanosti, živnostenský zákon)

34 %

2.

Férové placení daní se vyplatí

32,5 %

3.

Transparentní přijímání zákonů (novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny)

17,3 %

4.

Partner pro soukromou sféru (Služební zákon)

8,9 %

5.

Veřejná regulace na správném místě (zákon o kybernetické bezpečnosti)

7,3 %

 

Paskvil roku 2014 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí

%

1.

Daňové předpisy opět komplikovanější a opět na poslední chvíli (tři sazby a reverse charge DPH)

44,2 %

2.

Ode zdi ke zdi: Novela advokátního tarifu

29,7 %

3.-4.

Zbytečné informační povinnosti podnikatelů (informace o původu potravin)

9,4 %

3.-4.

Služební zákon: cíle nenaplněny

9,4 %

5.

Zbytečná administrativní zátěž místo řešení reálných problémů (třídění bioodpadu místo regulace výkupen odpadů)

7,3 %

 

O výsledcích v kategoriích Zákon roku 2014 a Paskvil roku 2014 rozhodovali oslovení podnikatelé, firmy a odborná veřejnost v hlasování, které proběhlo v období od 18. března do 18. května 2015, a to prostřednictvím webových stránek www.zakonroku.cz a hlasovacích lístků umístěných v klientských prostorách pražské kanceláře společnosti Deloitte.

 

Jednotlivé nominace v obou kategoriích byly vybrány na základě nominační rady složené z vybraných právníků napříč právnickými obory a dalších osobností z podnikatelského sektoru. Cílem ankety je přispět k diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce a jejich dopadu na podnikatelské prostředí a obecně o úrovni právního prostředí v ČR.

 

Pravidla ankety Zákon roku 2014

Mohou být nominovány obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce: ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU. Nominace se mohou vztahovat i na nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR.

 

V kategorii nejhorší legislativní počin roku mohou hlasující vybírat i mezi právními předpisy, které v daném roce pozbyly platnosti zejména v důsledku zrušení Ústavním soudem ČR či Soudním dvorem EU. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

 

Více informací o anketě Zákon roku 2014 a přechozích výsledcích ankety naleznete na www.zakonroku.cz.


 

Česká ekonomika opět na výsluní

David Marek, hlavní ekomom Deloitte

Poslední publikovaná data o hrubém domácím produktu mnohým vyrazila dech. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se v první třech měsících letošního roku HDP zvýšil o 2,8 procenta, meziroční tempo růstu akcelerovalo na 3,9 procenta. Do jisté míry k tomu přispěly mimořádné jednorázové faktory, nicméně o zlepšení kondice české ekonomiky nemůže být pochyb. Již z dříve publikovaných dílčích sektorových dat, nebo informací o poklesu nezaměstnanosti, bylo evidentní, že tempo růstu nabírá obrátky.

 

Výsledky v úvodu letošního roku částečně ovlivnily loňské změny spotřební daně na tabákové výrobky. Před zvýšením sazby spotřební daně dochází k předzásobení tabákovými výrobky a s tím spojená povinnost zaplatit příslušnou spotřební daň zvyšuje v daném čtvrtletí hrubý domácí produkt na úkor následujících jednoho až dvou čtvrtletí. Loni se tato daň měnila hned dvakrát, k 1. lednu a 30. září, což časovou řadu čtvrtletních dat o HDP značně rozkývalo. V případě 1. čtvrtletí letošního roku byl dopad pozitivní, jak pro mezikvartální, tak meziroční srovnání.

 

Kde hledat příčiny akcelerace ekonomiky? V kombinaci zlepšené ekonomické situace v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery ČR (Německo, Slovensko, Polsko, Francie, Velká Británie), pozitivního fiskálního impulsu (za cenu opětovného zhoršení kondice veřejných financí) a podpory ze strany měnové politiky v podobě historicky nízkých úrokových sazeb a oslabeného kurzu koruny.

 

Ze sektorové pohledu je růst ekonomiky tažen zejména průmyslem, konkrétně automobilkami a strojírenskými firmami. Z pohledu užití přispěly k růstu vyšší výdaje domácností, útraty vlády, investice firem a změna zásob. Příspěvek zahraničního obchodu by měl být negativní, jak ukazují data z obchodní bilance.

 

Díky silnému růstu ekonomiky v úvodu letošního roku byl konečně překonán předkrizový vrchol české ekonomiky, tedy výkon, jehož dosáhla ve 3. čtvrtletí 2008. Více než 6 let trvalo, než jsme se vypořádali s následky finanční krize. To není v Evropě zdaleka samozřejmé, eurozóna jako celek za svým předkrizovým vrcholem stále o 0,4 procenta zaostává.

 

Česká republika si vede velmi dobře ve srovnání s ostatními zeměmi také v aktuální dynamice růstu. Vyšším meziročním růstem se aktuálně může pochlubit pouze Rumunsko (4,2 procenta), ukazuje srovnání zemí, které již publikovaly HDP za 1. čtvrtletí.

 

Slibný začátek naznačuje, že za celý letošní rok by se měl růst HDP pohybovat mezi 3-4 procenty, což by nás mohlo posunout na 85 procent průměru EU, co se týče HDP na obyvatele přepočtené podle parity kupní síly.

 

Po dvou recesích krátce po sobě bylo načase připomenout si, že česká ekonomika může aspirovat na přední příčky v evropské konkurenci. Jen je potřeba mít na paměti, že Evropa není ideální měřítko, neboť zbytek světa je dynamičtější, a před námi je navíc úkol, jak se vypořádat s negativními ekonomickými dopady stárnutí populace. Není čas usínat na vavřínech.

 

Deloitte Corporate Social Responsibilty

pomoc v oblasti CSR je nedílnou součástí naší strategie. V letošním roce kromě jiných neziskových organizací aktivně podporujeme Nemocnici Milosrdných sester Svatého Karla Boromejského v Praze. Nejen, že přispíváme na pořízení zdravotnických přístrojů, ale také společně s našimi klientkami, členkami dámského Deloitte SheXO klubu, navštěvujeme děti z Detoxikačního oddělení zdejší nemocnice.

 

 

 

One Minute Story: This is Josef Kotrba

Pro vedoucího partnera společnosti Deloitte Josefa Kotrbu je koníčkem nejen jeho práce. Jaké netradiční aktivitě se ve svém volném čase věnuje? Podívejte se na naše video.

 

 

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.