Nejnovější články naleznete na dreport.cz

Dne 9. prosince se v Berlíně konalo Evropské dámské fórum, jehož se za Deloitte zúčastnilo několik zástupkyň byznysu z České republiky jako aktivní členky panelových diskusí. Pokud máte zájem dozvědět se vice, klikněte zde.

 

 

Význam inovací v dnešním světě

Pavel Šiška, vedoucí partner oddělení poradenských služeb, Deloitte

 

Žijeme ve světě, který se mění ve všech ohledech rychlým tempem. Technologický pokrok ovlivňuje všechny aspekty života lidí a firem. Jistoty a konstanty zmizely. Schopnost plánovat a vytvářet dlouhodobé strategie je prakticky irelevantní. Mnohem důležitější je schopnost se rychle přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám. Skvěle to už dávno v jiné souvislosti vyjádřil Darwin, když konstatoval, že to nejsou ty nejsilnější ani nejinteligentnější druhy, které přežijí, ale ty, které jsou schopny se nejlépe přizpůsobit změnám.

 

Příkladů z podnikové sféry je celá řada. Každý zná příběh firmy Nokia, která se během několika málo let propadla z pozice nejsilnější a velmi atraktivní značky do neexistence. Ještě před dvaceti lety bylo něco takového přinejmenším neobvyklé. Dnes je to naprosto běžný jev ve většině odvětví.

 

Rozvoj technologií a s tím související změny ve společnosti vedou k tomu, že změny mají kromě vysoké frekvence i obrovský dopad. Před necelými sto lety trvalo 38 let, než rádio dosáhlo padesáti milionů posluchačů. Facebooku trvalo jen tři a půl roku dostat se na stejný počet uživatelů. Některé aplikace na chytrých telefonech se na tato čísla dostanou během několika minut.

 

Pokud má firma v tomto světě přežít, musí na změny adekvátně reagovat a sama se odpovídajícím tempem měnit. A smysluplné změně, která přináší hodnotu pro zákazníky (a v konečném důsledku pro firmu samotnou) říkáme inovace. Pochopitelně najdeme řadu dalších definic pojmu inovace. Jednou z těch výstižnějších, která výborně vystihuje finanční podstatu inovací, je tato: "Inovace je způsob jak proměnit nápad na peníze."

 

Dobré je se zamyslet i nad tím, co inovací není. Není to nápad ani vynález, které bez odpovídající obchodní nadstavby neznamenají nic, nebo jsou jen záznamem na patentovém úřadě. Pokud na základě principu mikrovlnného ohřevu postavíme mikrovlnnou troubu, kterou snadno obslouží i malé dítě a odpovídajícím způsobem "odkomunikujeme" výhody, získáme zákazníky a peníze z prodeje, a tudíž i skutečnou inovaci.

 

Aby inovace vznikaly v naší firmě, a ne u konkurence, musíme pro to vytvořit podmínky. Inovační proces lze ve firmě zavést, podpořit ho metodicky, technologicky, vnitřním PR, organizačními změnami, ale nejtěžší je změna firemní kultury, změna chování a chápání toho jak jsou inovace důležité, a akceptace toho, že inovace jsou nedílnou součástí firemního života a firemních hodnot.

 

Ne všichni začnou rázem inovovat. Reálně je aktivních zhruba 15 procent zaměstnanců. Ale ostatní je musí podpořit, mohou pomoci při hodnocení a realizaci nápadů, jejich snaha musí být oceňována na všech úrovních organizace. Z hlediska struktury musí fungovat všechny tři pilíře inovačního procesu - generování a sběr nápadů, jejich hodnocení a nakonec testování a realizace. A v neposlední řadě si musí management zvyknout na to, že chyby jsou normální a že na tisíc pokusů připadá zhruba jeden skutečný úspěch.

 

Inovace není jen záležitostí produktu nebo služby, ačkoliv většina manažerů omezuje inovace jen na tuto vybranou oblast. Produkty velmi rychle zastarávají a snadno se napodobují. Existuje řada firem, které programově neinvestují do produktové inovace, protože ty peníze za ně utrácí konkurence. Naopak investují do schopnosti produkt rychle okopírovat, což je zejména v oblasti služeb otázka dní, maximálně měsíců.

 

Produkt sám o sobě nepředstavuje udržitelnou konkurenční výhodu. Navíc je naprosto běžné, že podnik nabízí skvělý nový produkt, ale v oblasti poprodejní podpory, znalosti zákazníka, formy distribuce a vůbec celkové zákaznické zkušenosti je o několik generací za úrovní produktu. Tato situace pak hodnotu produktu degraduje a zákazník se obrací na dodavatele, který sice není špičkovým produktovým inovátorem, ale nabízí kvalitní související služby a dává například prostřednictvím personalizovaných služeb najevo skutečnou znalost zákazníka.

 

Nejúspěšnější firmy se zaměřují na celý obchodní model a kombinují různé typy inovací. Dokladem jsou i data o jejich finanční výkonnosti, kde je zřejmá závislost mezi aplikací širší škály typů inovací a růstem ceny akcií.

 

pavel šiška deoitte

Pavel Šiška

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb. V Deloitte pracuje od roku 2013, na starost má poskytování služeb klientům z řad finančních institucí v České republice. Má za sebou celou řadu znalostí a zkušeností z odvětví finančních služeb (FSI).  Před příchodem do Deloitte pracoval více než 12 let ve společnosti IBM, kterou opouštěl jako ředitel IBM pro oblast finančních služeb v regionu střední Evropy. Ještě před IBM pracoval v Commerzbank AG nebo BNP-Dresdner Bank CZ (dnes LBBW Bank CZ). Má za sebou také vlastní podnikatelské zkušenosti, kdy jako spolumajitel vedl poradenskou firmu.

 

Vnímání daňové nejistoty v ČR

 

Vnímání daňové nejistoty mezi firmami a podnikateli v ČR je stále velmi silné. Zatímco mezi respondenty v zemích EMEA meziročně poklesl podíl těch, kteří se domnívají, že je u nich vysoká daňová nejistota (pokles z 60 % na 54,2 %), v ČR je situace podobná jako loni – vysokou daňová nejistotu vnímá 71 % firem (loni to bylo 70,5 % firem).

 

Stejně jako v minulých letech firmám a podnikatelům při podnikání v ČR vadí nejvíce časté změny v legislativě, nejednoznačnost, nedostatky a náhlé zvraty stanovisek daňové správy. Vyplývá to z nového, v pořadí již 4. průzkumu společnosti Deloitte, kterého se zúčastnilo přes 800 respondentů z 25 zemí Evropy. Soustředil se především na 3 oblasti – vztahy s finančními úřady, daňové kontroly a vnímání daňové jistoty.

 

Stručné závěry z průzkumu vnímání daňové jistoty naleznete na www.deloitte.com/cz/danova-jistota.  

 

 

Charity day

4. prosince jsme uspořádali každoroční Charity day, během něhož jsme zaměstnancům Deloitte prodávali vánoční cukroví vyrobené milosrdnými sestrami z nemocnice sv. Karla Boromejského. Vybrali jsme přes 40 000 Kč, které jsme předali zástupcům milosrdných sester a které budou věnovány na koupi nového nemocničního vybavení.

 

 

Mobilní aplikace Deloitte CZ

Obsah těchto webových stránek si můžete pohodlně prohlížet na mobilních zařízeních v naší nové aplikaci pro telefony a tablety. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo navštivte www.deloitte.cz/mobilni-aplikace

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde

Nepodporovaný prohlížeč

Tuto stránku Váš internetový prohlížeč nepodporuje a nezobrazí se korektně. Abyste mohli navštívit tyto stránky, prosím aktualizujte verzi svého internetového prohlížeče.