Účetní zpravodaj

Nové či upravené účetní postupy a jejich uplatňování v oblasti českého účetnictví, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a obecně uznávaných účetních postupů v USA (US GAAP).

Účetní zpravodaj
duben 2014
České účetnictví, IFRS a US GAAP
ProhlédnoutStáhnout
Účetní zpravodaj
březen 2014
České účetnictví, IFRS a US GAAP
ProhlédnoutStáhnout
Účetní zpravodaj
únor 2014
České účetnictví, IFRS a US GAAP
ProhlédnoutStáhnout
Účetní zpravodaj
leden 2014
České účetnictví, IFRS a US GAAP
ProhlédnoutStáhnout
Účetní zpravodaj
prosinec 2013
České účetnictví, IFRS a US GAAP
ProhlédnoutStáhnout
Účetní zpravodaj
listopad 2013
České účetnictví, IFRS a US GAAP
ProhlédnoutStáhnout